เราคือผู้เชี่ยวชาญ

รู้ลึก รู้จริงเรื่อง เอทานอล แอลกอฮอล์ อยู่ในวงการมามากกว่า 10 ปี มั่นคง ปลอดภัย และเชื่อถือได้

มีใบอนุญาต ถูกกฎหมาย

ถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน มั่นคงเชื่อถือได้ มีใบอนุญาต นำเข้า และจัดจำหน่ายอย่างถูกต้อง

ให้บริการอย่างดีเยี่ยม

เราใส่ใจในเรื่องบริการให้กับลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดี และยังใส่ใจในสุขภาพของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญ

ETOHCOLS

บริษัท อิโตะ คอลส์ จำกัด

เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เอทิลแอลกอฮอล์ชั้นนำในประเทศไทย เบื้องหลังความสำเร็จของการผลิตสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม และได้มาตรฐานจากเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

+10

เป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

+589

เวชภัณฑ์หลายชนิด

+1469

ยอดขายสินค้าต่อปี

สินค้าหลักของเรา

Pharmol แบรนด์เอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อเภสัชกรรม สำหรับ สินค้าที่ต้องการ ความสะอาด ปลอดภัยที่สุด ถูกต้อง ตามกฎหมาย และมีผลรับรองยืนยัน

แอลกอฮอล์แบบบริสุทธิ์ 99.9 เปอร์เซ็นต์
แอลกอฮอล์แบบบริสุทธิ์
แอลกอฮอล์แบบบริสุทธิ์ 95 เปอร์เซ็นต์

UNDENATURED ALCOHOL | แอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Etoh เอทิลแอลกฮอล์สำหรับสินค้าต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าแบบ Food Grade 100%

แอลกอฮอล์แปลงสภาพ
แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 96%
แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 95%

DENATURED ALCOHOL | แอลกอฮอล์แปลงสภาพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Pharmol – แบรนด์เอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อเภสัชกรรม

สำหรับ สินค้าที่ต้องการ ความสะอาด ปลอดภัยที่สุด ถูกต้อง ตามกฎหมาย และมีผลรับรองยืนยัน

 • มีความสามารถในการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน BS EN1276:2009 จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน BS EN1276:2009 : เป็นมาตรฐานสำหรับแอลกฮอล์ ที่จะใช้จดแจ้ง อย.สำหรับเครื่องมือแพทย์
 • ผ่าน การทดสอบ คุณภาพตาม มาตรฐาน มอก 640 เล่ม 1-2553 : เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม จากกรมวิทยาศาสตร์
 • เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 100% ไม่มีสารเคมีเจอปน ความเข้มข้นแอลกอฮอล์ 96%
 • เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการสินค้าคุณภาพ food grade 100% ไม่มีสารเคมีใดๆ เจือปน เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก ยาแก้ไข น้ำส้มสายชู เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร

(แอลกฮอล์แบบแปลงสภาพ มีการใส่สารเคมีบางส่วน ตามกฏสรรพาสามิต ทำให้ไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เป็น Food Grade 100%)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ

 • ผลิตยา
 • เป็นสารช่วยสกัดตัวยาสำหรับจากสมุนไพร
 • ห้องปลอดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก
 • โรงงานผลิตอาหารสด แช่แข็ง แปรรูป
 • ห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล
 • เภสัชกรรม (แอลกอฮอล์ผ่านทดสอบมาตรฐาน มอก 640 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม)
 • เครื่องมือแพทย์ (มีผลทดสอบการฆ่าเชื้อจาก กระทรวงสาธารณสุข)
 • สินค้าที่ต้องการผลิตคุณภาพ Food grade 100%
 • สินค้าเพื่อสุขภาพอนามัยในช่องปาก

ขนาด : ถังบรรจุ 200 ลิตร

นำเข้าตามขั้นตอนสรรพาสามิตและเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน

ลูกค้า : องค์กร โรงงาน บริษัท ที่ต้องการใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ คุณภาพดี มีผลการทดสอบ และการันตี

ขนาดบรรจุสินค้า

เรามีเอทานอลแอลกอฮอล์จำหน่าย หลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า

แกลลอน 20 ลิตร บรรจุแอลกอฮอล์
แกลลอน 20 ลิตร
ถังพลาสติก 200 ลิตร บรรจุแอลกอฮอล์
ถังพลาสติก 200 ลิตร
ถังเหล็ก 200 ลิตร บรรจุแอลกอฮอล์
ถังเหล็ก 200 ลิตร
ถัง ICBC 800 ลิตร บรรจุแอลกอฮอล์
IBC 800 ลิตร
ISOTank

วิธีการสั่งซื้อ

สมัครรับตัวแทนจำหน่าย

สั่งซื้อติดต่อทางอีเมล์

 • เพื่อขอใบเสนอราคา ส่งอีเมล์ที่ : sales@etohcols.com
 • แอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนการผลิต ในแต่ละครั้ง และตามความต้องการของตลาด ดังนั้น ผู้ซื้อจะต้องทำการเช็คราคา และได้รับใบเสนอราคาก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
สั่งซื้อสินค้า ขอใบเสนอราคา คลิก

ลูกค้าของเรา

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บริษัท อิโตะ คอลส์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น น่าอยู่ขึ้น เราจะเติบโตไปด้วยกัน

ความสำคัญของแอลกอฮอล์(Alcohol)

ปัจจุบันแอลกอฮอล์ หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) หรือ เอทานอล (ETHANOL) มีบทบาทสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกด้าน โดยเข้าไปเป็นองค์ประกอบหลักในสินค้าและผลิตภัณฑ์หลายชนิด ทั้งด้านอาหาร และยา นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังมีบทบาทสำคัญในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ E10 E20 และ E85 เป็นต้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของเอทานอล สำหรับใช้ในด้านต่างๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. เอทานอลใช้ทางด้านเภสัชกรรม
(มอก. 640-2553 เล่ม 1)

เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมเฉพาะแอลกอฮอล์ใช้ทางเภสัชกรรมเท่านั้น ซึ่งแอลกอฮอล์ในกลุ่มนี้มีความบริสุทธิ์สูง มีปริมาณสารปนเปื้อนต่ำ

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของการผลิตยา และเวชภัณฑ์ โดยแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดี ละลายน้ำได้ดี สามารถสกัดหรือดึงสารสำคัญออกจากวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในยาบางชนิด

นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค เหมาะสำหรับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70% อีกด้วย

2. เอทานอลใช้ทางด้านอุตสาหกรรม (มอก. 640-2553 เล่ม 2)

เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมเฉพาะแอลกอฮอล์ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งแอลกอฮอล์ในกลุ่มนี้มีความบริสุทธิ์

วัตถุประสงค์

ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับผลิตสินค้า เช่น น้ำส้มสายชู ซอสปรุงรส เครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ และเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง อย่างเช่น น้ำหอม สบู่ เป็นต้น

3. เอทานอลใช้ทางด้านเชื้อเพลิง
(มอก. 640-2553 เล่ม 3)

เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมเฉพาะแอลกอฮอล์ใช้ทางด้านเชื้อเพลิง ซึ่งแอลกอฮอล์ในกลุ่มนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของปริมาณความเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็นหลัก (ดีกรี)

วัตถุประสงค์

เนื่องจากปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มีส่วนสำคัญในการนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง แอลกอฮอล์กลุ่มนี้จะมีสารปนเปื้อนจำนวนมาก ไม่เหมาะต้องกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา

ความสำคัญของแอลกอฮอล์ นอกจากใช้ทางด้านเภสัชกรรม อุตสาหกรรม และเชื้อเพลิง ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบมีการนำไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนา (Research and development) เช่น ด้านไบโอเทคโนโลยี นำไปใช้เป็นสารสกัดพืชสมุนไพร ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิค นำไปใช้ทำความสะอาดวงจรอิเล็กทรอนิค ด้านห้องปฏิบัติการ นำไปใช้เป็นสารละลาย สารมาตรฐาน และด้วยแอลกอฮอล์ยังมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70% จึงได้รับความนิยมนำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต

การนำแอลกอฮอล์ไปใช้งาน

แอลกออฮอล์เป็นสารที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การนำไปใช้เป็นอาหารและเครื่องดื่ม

เอทานอล แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ถูกนามาใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มหลายประเภท เช่น สุรา เบียร์ โดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผสมในเครื่องดื่มต่างๆ

แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นส่วนผสมเครื่องดื่ม จะเป็นแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกระบวนการหมัก ส่วนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ (Denature Alcohol) ถูกใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มและอาหารบางชนิด เช่น น้ำผลไม้ (Soft drink) และน้ำส้มสายชูกลั่นขาว (Distilled white vinegar) นอกจากนี้ยังนำแอลกอฮอล์มาใช้อุปโภคในรูปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว เช่น

 • น้ำยาบ้วนปาก
 • สเปรย์ฉีดผม
 • ยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด (Astringents)
 • สบู่ล้างมือ
 • สเปรย์กันแดด
 • ยาแก้ไอ
 • เครื่องสาอาง
 • โคโลจน์และน้ำหอม

ใช้เป็นองค์ประกอบทาง เคมีและเภสัชกรรม ซึ่งแอลกอฮอล์ที่ทำการแปลงสภาพ มีส่วนผสมระหว่าง

 1. แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี
 2. แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96 ดีกรี
 3. แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5 ดีกรี

เพื่อป้องกันการรับประทาน สารที่ใช้แปลงสภาพแอลกอฮอล์ ได้แก่ Bitrex, DEP เป็นต้น

2. การนำไปใช้ทางการแพทย์ เภสัชกรรม และสาธารณสุข

แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางการแพทย์สามารถใช้ได้ทั้งแอลกอฮอล์แปลงสภาพบางสูตร และแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งใช้ได้ตั้งแต่แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70 ดีกรี ถึงแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.9 ดีกรี แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ที่ถูกนามาใช้ประกอบด้วยแอลกอฮอล์หลายชนิด เช่น เมทานอล เอทานอล ไอโซโพรพานอลแอลกอฮอล์ที่กล่าวมาข้างต้น จะใช้ผลิตเป็นน้ำยาสาหรับล้างแผล ฆ่าเชื้อโรค เป็นตัวทาละลายในยาแก้ไอ

3. การนำไปใช้ในอุตสาหกรรม

แอลกอฮอล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสามารถใช้ได้ทั้งแอลกอฮอล์แปลงสภาพบางสูตร และแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งใช้ได้ตั้งแต่แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี ถึงแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5 ดีกรี แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ที่ถูกนำมาใช้ประกอบด้วยแอลกอฮอล์หลายชนิด เช่น เมทานอล เอทานอล ไอโซโพรพานอล บิวทานอล เพนทานอล

แอลกอฮอล์ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตอะซิโทน เป็นตัวทำละลายเช่น การผลิตสีหมึกพิมพ์ น้ำมัน ขัดเงา สารเคลือบผิว สารเคลือบแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดี เป็นสารทำความสะอาดชิ้นงาน เช่น การทำความสะอาดชิ้นงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96 ดีกรี และแอลกอฮอล์ 99.9 ดีกรี เนื่องจากเนื่องชิ้นงานต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนหลังทำความสะอาดแล้ว

4. การนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์อาจเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ 99.5 ดีกรี หรือเรียกว่า Anhydrous Ethanol หรือแอลกอฮอล์ที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งต้องผ่านการปรับปรุงคุณลักษณะก่อนโดยการเพิ่มค่าออกเทน หรือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนตรัสออกไซด์ บางชนิดก่อน แอลกอฮอล์ที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสามารถประกอบด้วยแอลกอฮอล์หลายชนิด เช่น เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ โพรพิวแอลกอฮอล์ และบิวทิลแอลกอฮอล์

Etohcols จำหน่าย เอทานอล แอลกอฮอล์ คุณภาพดี

บทความน่าสนใจ

อ่านบทความเพิ่มเติม