เกี่ยวกับเรา

บริษัท อิโตะ คอลส์ จำกัด

เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เอทิลแอลกอฮอล์ชั้นนำในประเทศไทย เบื้องหลังความสำเร็จของการผลิตสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม และได้มาตรฐานจากเรา เป็นผู้เชื่ยวชาญ รู้จริงเรื่อง แอลกอฮอล์ อยู่ในวงการมามากกว่า 10 ปี ถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน มั่นคงเชื่อถือได้ เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้อย่างแท้จริง มีใบอนุญาต นำเข้า และจัดจำหน่ายอย่างถูกต้อง ใส่ใจในสุขภาพของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญ บริการเยี่ยม ประทับใจ

 

สอบถามเพิ่มเติม คลิก

ภาพสินค้าจากโรงงานของเรา

ใบอนุญาตและใบรับรอง

แอลกอฮอล์ของบริษัท อิโตะ คอลส์ มีคุณภาพเชื่อถือได้ เนื่องจากผ่านการตรวจสอบการคุณภาพจากกรมสรรพสามิต
ในขั้นตอนการนำเข้า และได้รับใบรับรองคุณภาพ

1. ใบทะเบียนสรรพสามิต

2. ใบอนุญาตนำเข้าสุรา
มาในราชอาณาจักร

3. รายงานผลการทดสอบ

จากสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

4. รายงานผลการทดสอบ เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม

5. Certificated of Analysis – Pharmol 96%

6. MSDS-PHARMOL-ETOHCALS