PHARMOL เอทิล แอลกอฮอล์แบบบริสุทธิ์ (Undenatured Alcohol)

เอทิล แอลกอฮอล์แบบบริสุทธิ์ คือ ไม่มีการใส่สารเคมีลงในแอลกอฮอล์ สามารถนำไปใช้กับผลิตสินค้าได้ทุกประเภท เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ยาเวชภัณฑ์ สูตรทางเคมีของเอทิลแอลกอฮอล์ คือ CH3CH2OH ซึ่งสามารถผลิตได้จากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี และกระบวนการหมักวัตถุดิบจำพวกแป้ง และน้ำตาลด้วยจุลินทรีย์ นิยมนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตสารเคมีอื่นๆ หรือนำมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น ใช้เป็นตัวทำละลาย เครื่องดื่ม และเชื้อเพลิง เป็นต้น

Etohcols จำหน่าย เอทานอล แอลกอฮอล์ คุณภาพดี

สินค้าแบรนด์ Pharmol

Pharmol – แบรนด์เอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อเภสัชกรรม

สำหรับ สินค้าที่ต้องการ ความสะอาด ปลอดภัยที่สุด ถูกต้อง ตามกฎหมาย และมีผลรับรองยืนยัน

 • มีความสามารถในการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน BS EN1276:2009 จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน BS EN1276:2009 : เป็นมาตรฐานสำหรับแอลกฮอล์ ที่จะใช้จดแจ้ง อย.สำหรับเครื่องมือแพทย์
 • ผ่าน การทดสอบ คุณภาพตาม มาตรฐาน มอก 640 เล่ม 1-2553 : เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม จากกรมวิทยาศาสตร์
 • เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 100% ไม่มีสารเคมีเจอปน ความเข้มข้นแอลกอฮอล์ 96%
 • เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการสินค้าคุณภาพ food grade 100% ไม่มีสารเคมีใดๆ เจือปน เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก ยาแก้ไข น้ำส้มสายชู เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร

(แอลกฮอล์แบบแปลงสภาพ มีการใส่สารเคมีบางส่วน ตามกฏสรรพาสามิต ทำให้ไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เป็น Food Grade 100%)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ

 • ผลิตยา
 • เป็นสารช่วยสกัดตัวยาสำหรับจากสมุนไพร
 • ห้องปลอดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก
 • โรงงานผลิตอาหารสด แช่แข็ง แปรรูป
 • ห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล
 • เภสัชกรรม (แอลกอฮอล์ผ่านทดสอบมาตรฐาน มอก 640 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม)
 • เครื่องมือแพทย์ (มีผลทดสอบการฆ่าเชื้อจาก กระทรวงสาธารณสุข)
 • สินค้าที่ต้องการผลิตคุณภาพ Food grade 100%
 • สินค้าเพื่อสุขภาพอนามัยในช่องปาก

ขนาด : ถังบรรจุ 200 ลิตร

นำเข้าตามขั้นตอนสรรพาสามิตและเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน

ลูกค้า : องค์กร โรงงาน บริษัท ที่ต้องการใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ คุณภาพดี มีผลการทดสอบ และการันตี

Pharmol 96% (Pharmaceutical Grade)

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96% โดยปริมาตร ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย

สอดคล้องตามมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

 • มอก.640-2553 เล่ม 1 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม
 • มอก.640-2553 เล่ม 2 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม

Pharmol :

Best Alcohol for pharmaceutical (Grade 96% สําหรับเภสัชกรรม) สินค้าแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96% (แอลกอฮอล์ไม่แปลงสภาพ) แบรนด์ที่ 1 สำหรับกลุ่ม pharmaceutical by ETOH COLS Food Grade คุณภาพดีเยี่ยม ใบอนุญาตนำเข้า ถูกต้องตามกฎหมาย link บรรจุถัง 200 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ เอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96%

ยาและเวชภัณฑ์
เครื่องสำอาง

Undenatured Alcohol 99.9% (Anhydrous Ethanol)

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.9% โดยปริมาตร ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย

สอดคล้องตามมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

 • มอก.640-2553 เล่ม 1 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม
 • มอก.640-2553 เล่ม 2 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ เอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96%

ยาและเวชภัณฑ์
เครื่องสำอาง
แอลกอฮอล์แบบบริสุทธิ์ 99.9 เปอร์เซ็นต์

Undenatured Alcohol 96% (Hydrous Ethanol)

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96% โดยปริมาตร ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย

สอดคล้องตามมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

 • มอก.640-2553 เล่ม 1 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม
 • มอก.640-2553 เล่ม 2 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม

แอล เพียว 96% (Hydrous Ethanol) ผลิตภัณฑ์สำหรับ

ยาและเวชภัณฑ์
เครื่องสำอาง
แอลกอฮอล์แบบบริสุทธิ์

Undenatured Alcohol 95% (B Grade Ethanol)

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% โดยปริมาตร ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย

สอดคล้องตามมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

 • มอก.640-2553 เล่ม 1 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม
 • มอก.640-2553 เล่ม 2 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ เอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95%

ยาและเวชภัณฑ์
เครื่องสำอาง
เครื่องดื่ม
เคมีภัณฑ์และอื่นๆ
แอลกอฮอล์แบบบริสุทธิ์ 95 เปอร์เซ็นต์
แกลลอน 20 ลิตร บรรจุแอลกอฮอล์
แกลลอน 20 ลิตร
ถังพลาสติก 200 ลิตร บรรจุแอลกอฮอล์
ถังพลาสติก 200 ลิตร
ถังเหล็ก 200 ลิตร บรรจุแอลกอฮอล์
ถังเหล็ก 200 ลิตร
ถัง ICBC 800 ลิตร บรรจุแอลกอฮอล์
IBC 800 ลิตร
ISOTank