แอลกอฮอล์ เอทานอล ซื้อได้ที่ไหน

ในปัจจุบันการซื้อแอลกอฮอล์มาใช้ในชีวิตประจำวันนับว่าเป็นเรื่องง่ายมากๆ เพราะสามารถซื้อได้ทั้งตามร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าออนไลน์ แต่ถ้าหากว่าเราต้องการซื้อแอลกอฮอล์ในปริมาณมากก็เกิดคำถามว่า แอลกอฮอล์ เอทานอล ซื้อได้ที่ไหน ที่จะได้ของที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้งานแล้วได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ มาอ่านเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ

แอลกอฮอล์ เอทานอล ซื้อได้ที่ไหน

การจะซื้อ แอลกอฮอล์ เอทานอล ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานนั้น เราควรซื้อจากร้านหรือบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับใบอนุญาติถูกต้อง และถูกกฏหมาย มีใบรับรองคุณภาพ เพื่อให้ได้รับแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพไปใช้ ซึ่งบริษัทที่เราแนะนำเลยก็คือ

1.บริษัท อิโตะ คอลส์ จำกัด

เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เอทิลแอลกอฮอล์ชั้นนำในประเทศไทย รู้ลึก รู้จริงเรื่อง เอทานอล แอลกอฮอล์ อยู่ในวงการมามากกว่า 10 ปี มั่นคง ปลอดภัย และเชื่อถือได้ มีใบอนุญาตนำเข้าและจัดจำหน่าย และเอกสารใบรับรองคุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน มั่นคงเชื่อถือได้

2. องค์การสุรา กรมสรรพสามิตร

เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษ ทางด้านพาณิยชกรรมและอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์

3. อื่นๆ

เราสามารถซื้อหาเอทิลแอลกอฮอล์ได้จากทั้งร้านค้าต่างๆ หรือร้านค้าออนไลน์ก็ได้ แต่ควรตรวจสอบเรื่องคุณภาพ และการขอดูเอกสารสำคัญอย่างเช่นใบอนุญาตและใบรับรองคุณภาพดูก่อน เพื่อให้เราได้แอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพดีไปใช้ได้จริง

เอทิลแอลกอฮอล์ 95 เคมีภัณฑ์ คือ

แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 95% ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 2 แบบ

1. แอลกอฮอล์แบบบริสุทธิ์ 95%

หรือ Undenatured Alcohol 95% (B Grade Ethanol) ไม่มีการใส่สารเคมี ดังนั้น สามารถใช้ผลิตสินค้าได้ทุกประเภท ดังนั้น การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทและคุณภาพของสินค้าที่ต้องการเป็นหลัก เป็นเอทิลแอลกอฮอล์อย่างดี รับประทานได้ สามารถใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุดิบในอาหาร เครื่องดื่ม และใช้สำหรับสินค้าเวชภัณฑ์อื่นได้ เช่น

 • ยาเวชภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • อาหารและเครื่องปรุงรส
 • เครื่องดื่ม
 • ตัวทำละลายสำหรับใช้ในห้องแล็บ
 • เคมีภัณฑ์และอื่นๆ

ดูแอลกอฮอล์แบบบริสุทธิ์เพิ่มเติม

2. แอลกอฮอล์แปลงสภาพ

หรือ Denatured Alcohol 95% (Ethyl Alcohol) มีการใส่สารเคมี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพสามิต จึงไม่ได้เหมาะสมสำหรับการผลิตสินค้าทุกประเภท เช่น ไม่สามารถเป็นส่วนประกอบของ ยา และเครื่องมือแพทย์ได้

 • เครื่องสำอาง
 • ตัวทำละลายในห้องแล็บ
 • เคมีภัณฑ์และอื่นๆ
 • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว

ดูแอลกอฮอล์แปลงสภาพเพิ่มเติม

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และ แอลกอฮอล์แปลงสภาพ จึงไม่ได้แตกต่างกัน ในเรื่องการใช้งานทางด้านเทคนิค แต่ต่างกันในเรื่องคุณภาพของสินค้า

เอทานอล กินได้ไหม

เอทานอลสามารถกินได้ อย่างที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออาจจะอยู่ในส่วนผสมของอาหารและเครื่องปรุงบางชนิด ซึ่งแอลกอฮอล์ เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) แบบที่กินได้นั้น มีสูตรเคมี คือ C2H5OH หรือ CH3-CH2-OH

การผลิตเอทานอล

เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักน้ำตาล หรือใช้ในการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยกตัวอย่างเช่น เบียร์ บรั่นดี สุรา ที่ใช้พืชตระกูลข้าวโพด มอลต์ ข้าวบาร์เลย์ในการหมักควบคู่กับยีสต์ เอนไซม์จากยีสต์ที่ผสมลงไปจะคอยทำหน้าที่เปลี่ยนให้คาร์โบไฮเดรตในพืชชนิดดังกล่าวเป็นน้ำตาลกลูโคส และเปลี่ยนจากน้ำตาลกลูโคสเป็นเอทานอลในที่สุด

C12H22O11 (คาร์โบไฮเดรต) + H2O + ยีสต์ → 2C6H12O6 (น้ำตาลกลูโคส)
C6H12O6 (น้ำตาลกลูโคส) + ยีสต์ → 2CH3CH2OH (เอทานอล) + 2CO2

ในส่วนของแอลกอฮอล์สำหรับการบริโภค สามารถบริโภคได้แน่นอนในปริมาณที่เหมาะสม ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มต้องเป็นไปตามปริมาณการดื่ม 1 ดื่มมาตรฐาน เช่น เบียร์มีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 3.5% ต่อกระป๋องหรือขวดเล็ก วิสกี้หรือเหล้าแดงทั่วไปมีปริมาณแอลกอฮอล์ 35% ต่อ 2 ฝาใหญ่ เป็นต้น การบริโภคตามนี้จะช่วยให้ไม่เกิดผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพได้

โทษของเอทานอล

1. ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ภายหลังการดื่มเอทานอลติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดอาการไม่รู้สึกตัว เนื่องจากเอทานอลไปกดสมอง ทำให้เกิดอาการมึนเมา และมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งสามารถเกิดได้กับคนทุกคนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไปจนถึงคนแก่ ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับพวกที่ได้รับพลังงานต่ำเท่านั้น นอกจากนี้การสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคสจากสารอาหารอื่นในตับก็ลดลง จึงส่งผลต่อเนื่องไปถึงการเพิ่มปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือดจะลดน้อยลงด้วย

2. ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงและสะสมที่ตับ

การเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงในคนที่ดื่มเหล้าทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ส่วนมากเป็นกรดไขมันที่ไม่ได้เอสเทอริไฟด์ ซึ่งกรดไขมันเหล่านี้อยู่ในเลือดในรูปของลิโพโปรตีนและจับกับโปรตีนแอลบูมิน เอทานอลที่ดื่มเข้าไปมากๆ จะทำให้กรดไขมันที่ไม่ได้เอสเทอริไฟด์เพิ่มขึ้นในพลาสมา เพราะมีการสลายตัวของลิพิดออกจากเนื้อเยื่อไขมันเพิ่มขึ้นและตับใช้ไขมันได้น้อยลง

นอกจากนั้นยังเพิ่มลิโพโปรตีนชนิดที่มีความหนาแน่นต่ำมาก (very low density lipoprotein, VLDL) ซึ่งประกอบด้วยพวกคอเลสเตอรอล ฟอสโฟลิพิด และไตรกลีเซอไรด์ การเพิ่มขึ้นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมเพิ่มขึ้น หรือการขับออกลดน้อยลง

ผลการทดลองในคนที่ไม่ติดแอลกอฮอล์ โดยให้ดื่มเอทานอล 95% ที่เจือจาง 1:6 และเพิ่มคาร์โบไฮเดรตและสารอาหารอื่น เพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอ เป็นเวลา 12-18 วัน หลังจากนั้นได้ศึกษาดูไมโทคอนเดรียของตับ พบว่าไมโทคอนเดรียมีขนาดเพิ่มขึ้นและมีรูปร่างเปลี่ยนไป นอกจากนั้น เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมชนิดเรียบจะขยายใหญ่ขึ้น ไมโทคอนเครียมีการออกซิไดส์กรดไขมัน แอซีเทต และไคโลไมครอน (chylomicron) น้อยลง คือทำงานช้ากว่าปกติ และยังพบว่าในไซโทพลาซึมมีพวกไฟบริลลาร์ (fibrillar) มาจับรวมกัน

3. ทำให้การเกิดโรคตับแข็ง

การมีไขมันไปสะสมที่ตับมีโอกาสที่จะกลับคืนเป็นปกติได้ แต่การเกิดโรคตับแข็งจะขึ้นอยู่กับว่าตับถูกทำลายไปมากหรือน้อย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่ดื่มเอทานอล

ผลการสำรวจคนดื่มเหล้า พบว่าคนที่ดื่มเอทานอล 160 กรัม ทุกๆ วัน ติดต่อกัน 15 ปี ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของคนกลุ่มนี้จะเกิดโรคตับแข็ง เนื่องจากเซลล์ตับถูกทำลายอย่างรุนแรง ถ้าดื่มเอทานอลมากกว่าระดับนี้ จะมีคนเป็นโรคตับแข็งเพิ่มขึ้นเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ และจะเป็นรุนแรงเพิ่มมากขึ้นถึง 8 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี

4. ทำให้เกิดภาวะกรดยูริกในเลือดสูง

คนที่ดื่มเอทานอลเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ เพราะเอทานอลทำให้มีระดับกรดแล็กทิกในเลือดสูง และกรดแล็กทิกจะไปยับยั้งการขับกรดยูริกออกจากร่างกายทางไต จึงส่งผลทำให้มีกรดยูริกในเลือดสูงขึ้น นอกจากนี้ ในคนที่ดื่มเอทานอลเรื้อรัง ร่างกายจะมีการสลาย ATP เพิ่มขึ้นโดยเอนไซม์ ATPase
ทำให้มีการสะสมกรดยูริกในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย จึงทำให้คนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเกิดโรคเกาต์ (gout) ได้ง่าย

5. ทำให้เกิดภาวะคีโทนบอดีส์ในเลือดสูง

คนที่ดื่มเอทานอลจะมีภาวะคีโทนบอดีส์ในเลือดและในปัสสาวะสูงขึ้นเนื่องจากมีการสร้างคีโทนบอดีส์เพิ่มมากขึ้นที่ตับ โดยเฉพาะมีการสร้างกรดบีตา-ไฮดรอกซีบิวทิริก

6. ทำให้ระดับกลูตาเมตในสมองสูง

คนที่ดื่มเอทานอลจะมีระดับกลูตาเมตในสมองเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวการสำคัญทำให้ไปกดสมอง และไปยับยั้งการสร้างกรดแกมมา-แอมิโนบิวทิริก (gamma-aminobutyric acid, GABA) ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาดีคาร์บอกซีเลชันของกลูตาเมต เมื่อมีไพริดอกซาลฟอสเฟต (pyridoxal phosphate) เป็นโคแฟกเตอร์

สรุป

การที่เราจะซื้อ แอลกอฮอล์ เอทานอล ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานนั้น เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องซื้อจากร้านหรือบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับใบอนุญาติถูกต้อง และถูกกฏหมาย มีใบรับรองคุณภาพ เพื่อให้แอลกอฮอล์ที่เราซื้อมานั้นมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Etohcols จำหน่าย เอทานอล แอลกอฮอล์ คุณภาพดี