แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ความต่างระหว่าง เอทิลแอลกอฮอล์ และ เมทิลแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ นับเป็นสิ่งสำคัญปัจจัยที่ 5 สำหรับชีวิตประจำวันของคนในยุคนี้แล้ว เพราะการระบาดของโรคโควิค 19 ที่อยู่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกวัน การใช้แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจำเป็นต้องใช้ทั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์ฆ่าเชื้อสำหรับฉีดพ่นบนอุปกรณ์ที่เรามีการสัมผัส และอีกมากมาย นอกจากนี้แล้วการที่เราได้ทำความรู้จักกับกับแอลกอฮอล์แต่ละชนิดจะยิ่งช่วยให้เราเข้าใจและสามารถเลือกซื้อแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพแล้วนำมาใช้ได้

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ได้แพร่กระจายไปแล้วทั่วโลก ทำให้มีผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมาก วิธีที่ทำให้เราปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสตัวนี้ ก็คือ การล้างมือให้สะอาด โดยจะต้องล้างมืออย่างถูกวิธี และพยายามไม่ใช่มือสัมผัส ตา จมูก และปากซึ่งเป็นช่องทางในการรับเชื้อที่ง่ายที่สุด รวมถึงระบบทางเดินหายใจที่เราจะต้องสวม หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทำเองในการป้องกันการสูดละอองน้ำลายที่เกิดจากการไอหรือจามของผู้ติดเชื้อเข้าไป และอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ หรือ สเปรย์แอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70-75% ในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า

และดูเหมือนว่าแอลกอฮอล์เจลล้างจะเป็นไอเท็มที่ขาดไม่ได้ ในช่วงโรคโควิด 19 กำลังระบาด เพราะว่าเป็นสิ่งที่สะดวกต่อการใช้งานสามารถหยิบออกมาใช้ได้ทุกเมื่อ แถมยังพกพาไปไหนมาไหนได้ง่าย จึงทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือนั้นขาดตลาด หรือมีราคาที่สูงเกินจริงไปมาก ดังนั้นหลาย ๆ คนก็หันมาทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้วยตัวเอง ซึ่งก็มีประสิทธิภาพที่ดีไม่ต่างกันแถมยังมีราคาที่ถูกกว่ามาก ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังหากเราต้องการทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยตัวเอง นั้นก็คือสารตั้งต้นหลักที่เป็นแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อจะต้องเป็นแอลกอฮอล์ชนิดใด

เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล

เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล (Ethyl Alcohol หรือ Ethanol) นั้นเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% ใช้สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดยไม่เป็นพิษต่อร่างกาย สามารถนำมา เช็ด ถู หรือฉีด บนร่างกายได้อย่างปลอดภัย ทั้งยังใช้ในการผลิตเครื่องสำอางได้อีกด้วย เพราะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีขั้นการทำผลิตจากพืชประเภทน้ำตาล และพืชจำพวกแป้ง

เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล นั้นยังเป็นแอลกอฮอล์ที่สามาถทานได้ แต่อาจจะมีพิษต่อร่างกาย อย่างเช่น อาการเมาจากการดื่มสุราเป็นต้น (แต่ไม่สามารถทานเอทานอลล้างแผลได้ เพราะมีขั้นตอนการผลิตและสารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย)

เมทิลแอลกอฮอล์ หรือ เมทานอล

เมทิลแอลกอฮอล์ หรือ เมทานอล (Methyl Alcohol หรือ Methanol) เป็นแอลกอฮอล์ที่มีขั้นการทำผลิตจากกลั่นทางปิโตรเคมี นิยมใช้ในงานประเภทอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ มีความพิษต่อร่างกายสูง จึงเป็นแอลกอฮอล์ที่ห้ามนำมาใช้กับร่างกายอย่างเด็ดขาด เมื่อสัมผัสโดนเมทิลแอลกอฮอล์จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง หากสูดดมเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสมองและระบบประสาท รวมถึงระบบทางเดินหายใจด้วย หากเผลอประรับทานเข้าไปนั้นอาจจะทำให้ตาบอดหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

ความแตกต่างระหว่าง เอทานอล vs เมทานอล

 • เอทานอลปลอดภัยต่อร่างกาย (ยกเว้นเอทานอลที่อยู่ในสุรา ซึ่งจะให้เกิดอาการเมาได้)
 • เมทานอลเป็นพิษต่อร่างกาย ถึงขั้นเสียชีวิตได้
 • เอทานอลผลิตจากพืชประเภทน้ำตาล และพืชจำพวกแป้ง
 • เมทานอลการทำผลิตจากกลั่นทางปิโตรเคมี
 • เอทานอลมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ดีกว่าเมทานอล

ข้อสรุปการใช้แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อต้องเป็นชนิดไหน

 1. สำหรับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนั้นต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อยู่ที่ 70% เป็นอย่างต่ำ จึงจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสได้
 2. เมทิลแอลกอฮอล์นั้นมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่ต่ำ และมีพิษที่รุนแรงต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ไม่ควรนำมาใช้แทนเอทิลแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

แอลกอฮอล์เข้มข้นมาก ไม่ได้ดีเสมอไป

จากข้อมูลข้างต้น อาจทำให้หลายคนเข้าใจว่ายิ่งแอลกอฮอล์เข้มข้นเท่าไหร่ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อย่อมดีขึ้นเท่านั้น เช่น แอลกอฮอล์ 95% ย่อมดีกว่าแอลกอฮอล์ 70% ซึ่งเป็นความเข้าใจที่อาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณี เพราะในแอลกอฮอล์ 95% มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงมาก จึงระเหยได้ไวมากเช่นกัน ทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรคไม่เพียงพอ ทำได้แค่ทำให้โปรตีนจับตัวเป็นก้อน และทำให้แอลกอฮอล์ไม่สามารถซึมผ่านเข้าไปทำลายเซลล์ได้ ดังนั้นเชื้อโรคจะไม่ตาย เมื่อสภาพแวดล้อมกลับมาอยู่ในจุดที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต เซลล์เชื้อโรคก็จะกลับมาเติบโตอีกครั้ง นอกจากนี้ความเข้มข้นสูงของแอลกอฮอล์ยังส่งผลให้ผิวแห้ง และเกิดการระคายเคืองได้

สำหรับแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ที่ใช้กันนั้น ความเข้มข้นของแอลกอออล์อยู่ที่ 70%-90% โดยปริมาตร

นอกจากแอลกอฮอล์แล้ว การกินอาหารปรุงสุกร้อน การใช้ช้อนกลาง การใส่หน้ากาก และการล้างมือ ก็สามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรน่าได้เช่น กัน และหากรู้สึกว่าไม่สบายควรรีบไปพบแพทย์ รวมถึงกักตัวเอง 14 วันหากเพิ่งกลับจากประเทศที่มีอัตราเสี่ยงการติดเชื้อสูง ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

วิธีตรวจสอบเอทิลแอลกอฮอล์

 1. นำน้ำส้มสายชู 3ml ผสมกับด่างทับทิม 1 เกล็ด
 2. ใช้เอทิลแอลกอฮอล์หรือเมทิลแอลกอฮอล์ในอัตราส่วน 3ml ผสมกับน้ำส้มสายชูที่ละลายกับด่างทับทิมไว้แล้ว 1ml
 3. หากเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ที่อันตรายต่อร่างกาย สีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 15 นาทีแรก
 4. หากเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยต่อร่างกาย จะเปลี่ยนเป็นสีภายใน 1 นาที

สรุป

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เกรดดีควรเป็นแบบ เอทานอล แอลกอฮอล์ ความเข้มข้นมากกว่า 70% ขึ้นไป เพราะมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยเฉพาะการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับผิวหนังของเรา เช่น มือ ที่ต้องมีการทำความสะอาดบ่อยครั้ง เพื่อไม่ให้ระคายเคืองผิว ช่วยถนอมผิวในระยะยาว และมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสต่างๆ ได้

 

Etohcols จำหน่าย เอทานอล แอลกอฮอล์ คุณภาพดี